Rojos
Limón studio

Rojos neix de la fascinació per la química del color en ceràmica, que no és tan intuïtiva com en altres sectors.
És un estudi que busca crear un compendi de totes les formes que es coneixen de desenvolupar un dels colors més complicats en ceràmica, el vermell; recopilant, analitzant i il·lustrant.
Tot això pensat per a satisfer les necessitats del ceramista que té una paleta de vermells limitada.

Investigació: Mar Marcelino
Tutora: Amparo Vidal
Disseny gràfic: Daniel Peris
Tags: Investigació, disseny editorial, disseny gràfic, ceràmica

Rojos
Limón studio

Investigació: Mar Marcelino
Tutora: Amparo Vidal
Disseny Gràfic: Daniel Peris
Tags: Investigació, disseny editorial, disseny gràfic, ceràmica

Rojos neix de la fascinació per la química del color en ceràmica, que no és tan intuïtiva com en altres sectors.
És un estudi que busca crear un compendi de totes les formes que es coneixen de desenvolupar un dels colors més complicats en ceràmica, el vermell; recopilant, analitzant i il·lustrant.
Tot això pensat per a satisfer les necessitats del ceramista que té una paleta de vermells limitada.