Instruments acústics
Limón studio

Proposta de disseny d’instruments musicals acústics. En aquest projecte vam treballar en col·laboració amb diferents investigadors musicals i luthiers especialitzats, amb uns objectius molt clars. Principalment, que fossin acústics i que permetessin la interacció entre diverses persones, ja que la idea inicial era portar-ho a escoles de primària i fomentar la creativitat dels nens i el treball en equip.

Disseny de producte: Mar Marcelino
Modelatge 3D: Mar Marcelino
Render: Daniel Peris
Tags: Disseny de producte

Instruments acústics
Limón studio

Disseny de producte: Mar Marcelino
Modelatge 3D: Mar Marcelino
Render: Daniel Peris
Tags: Disseny de producte

Proposta de disseny d’instruments musicals acústics. En aquest projecte vam treballar en col·laboració amb diferents investigadors musicals i luthiers especialitzats, amb uns objectius molt clars. Principalment, que fossin acústics i que permetessin la interacció entre diverses persones, ja que la idea inicial era portar-ho a escoles de primària i fomentar la creativitat dels nens i el treball en equip.