Identitat gràfica Fundació Fauna
Fundació Fauna

Com a part de la nostra filosofia, en Limón vam decidir solidàriament col·laborar amb la Fundació Fauna per a gestionar el disseny gràfic i la comunicació del projecte. Com a punt de partida vam fer una recerca dels canals que s’utilitzaven i a partir d’aquí vam proposar canals nous i vam treballar una proposta d’arrencada que incloïa la creació d’un sistema visual que permetés canalitzar tots els missatges d’una manera coherent i clara. Finalment també es va redissenyar el logotip per a ajustar-lo a les noves necessitats de la fundació.

Client: Fundació Fauna
Direcció d’art: Daniel Peris
Disseny gràfic: Daniel Peris
Tags: Direcció d’art, disseny gràfic, identitat, comunicació

Identitat gràfica Fundació Fauna
Fundació Fauna

Client: Fundació Fauna
Direcció d’art: Daniel Peris
Disseny gràfic: Daniel Peris
Tags: Direcció d’art, disseny gràfic, identitat, comunicació

Com a part de la nostra filosofia, en Limón vam decidir solidàriament col·laborar amb la Fundació Fauna per a gestionar el disseny gràfic i la comunicació del projecte. Com a punt de partida vam fer una recerca dels canals que s’utilitzaven i a partir d’aquí vam proposar canals nous i vam treballar una proposta d’arrencada que incloïa la creació d’un sistema visual que permetés canalitzar tots els missatges d’una manera coherent i clara. Finalment també es va redissenyar el logotip per a ajustar-lo a les noves necessitats de la fundació.